ARNÓT

Az arnóti katolikus kápolna 1906 előtt épült, mellette haranglábon állt a harang, melyet később újra öntöttek. 1906. évi levéltári anyagban ez olvasható: "Arnóthi gr. kat. templomnak elem által történt rombolását jelenti a zsolcai csendőrségnek." 1920-1930 között felépült az új templom. Két harang került a toronyba, 1931-ben az új orgonát is felszerelték.

2009 július 1-el alakult meg az Arnóti Görög Katolikus Szervezőlelkészség arnóti székhellyel Szemerszki Mihály Szervező lelkész vezetésével.

római és a görög egyház közösen használja és építi templomát. A római katolikus gyülekezet továbbra is Felsőzsolcához tartozik.

A görögkatolikus szervezőlelkészségből hamarosan önálló parókia lett Szemerszki Mihály atya vezetésével, aki összegyűjtötte az Arnótra költözött görögkatolikus híveket.

2019-ben az egyházközség új parókusa Papp Zoltán lett.

A templom külső felújítása 2019-ben befejeződött. A felűjításnak köszönhetően a tető cseréje, a villámvédelem, a külső vakolás, valamint a templomban padlófűtés kialakítása történt meg.

2021-ben a két főpásztor iránymutatása alapján templom belső festése is elkészült. Ezzel együtt sikerült mindkét felekezet számára megnyugtató módon a belső berendezést véglegesíteni. Ennek köszönhetően mozgatható ikonosztáziont készítettünk az eddigi átalakításával, a két oltárból az egyiket kivittük a templomból, így közös oltárnál végezzük a Szent Liturgiát.

2022.11.06-án a kép főpásztor ünnepi Szent Liturgia keretében megáldotta  a felújított templomot. A Szent Liturgiát görögkatolikus szertartás szerint végeztük, Ternyák Csaba érsek atya áldotta meg a felújított templomot. A templom festését Pazonyi Zoltán vállalkozó készítette el, az ikonosztázion és az ambó mozgatását tervezte és kivitelezte 

2023:

  • Húsvét előtti lelki napot Kovács Lajos Sajószentpteri parókus tartotta.
  • Június 4-én elsőáldozás 7 gyermek
  • Karácsony előtti lelkigyakorlat Boronkai József Miskolc-Avasi parókus

2024:

  • Húsvét előtti lelkigyakorlat március 25-én Koleszár Ákos Mályi parókus

 

 

 

 

 

AZ ONGAI GÖRÖGKATOLIKUS KÖZÖSSÉG

A település görögkatolikus közössége jelenleg még nem alkot hivatalos egyházközséget, hanem egyházi közösségünk hitéletünk szervezője az Arnóti templom1Görögkatolikus Egyházközség parókusa.

Az ongai görögkatolikus közösség életében meghatározó jelentőségű, hogy szertartásait a saját településén, a helyi római katolikus templomban tarthatják – hálával és köszönettel gondolva a helyadókra.

Az viszont talán minden egyházi közösség álma, hogy saját településén és saját felekezetének templomában dicsőítse az Istent. Ez a gondolat már régen megfogalmazódott, sőt talán örökké benne élt az ongai hívőkben is és az elmúlt évtizedben - vágyaikat tettre váltva - hozzákezdtek egy ongai görögkatolikus templom megépítésének előkészítéséhez.

2021. június 26-án Atanáz püspök atya ünnepélyes keretek között felszentelte Ongán az új görögkatolikus templomot. Az oltárban elhelyezte Boldog Gojdics Pál püspök erekjéjét. A templomot, közösséget Szent László védelmébe ajánlotta.

 

2023:

  • A húsvét előtti lelki napot Martinek Zsolt esperes atya tartotta.
  • Május 28-án elsőáldozás 6 gyermek
  • Július 2. Templombúcsú Béres Gábor szikszói parókus
  • Karácsony előtti lelkigyakorlat Kiss Attila Sajópálfalai parókus

2024:

  • Húsvét előtti lelkigyakorlat március 25-én Koleszár Ákos Mályi parókus
  • Június 23-án Atanáz püspök a búcsú keretében felszentelte az ikonosztáziont

 

 

Pin It