Egyházközségünkben Pünkösd ünnepén és Mindenszentek vasárnapján 13 gyermek járult először szentáldozáshoz.

Idén mindkét közösségben nagy lelkesedéssel készültek a gyerekek és családjaik az elsőáldozásra. Ongán pünkösd vasárnapján tartottuk az ünnepet. A gyerekek a Szentlelket hívták segítségül, hogy tökéletesen átélhessék a Krisztussal való különleges találkozást. Arnóto 7 elsőáldozó volt mindenszentek vasárnapján. Mindekét helyen nagy izgalommal készültek a gyerekek az első gyónásukra, amire az elsőáldozást megelőző nap délután került sor. Az ünnep napjára a templomaink is díszbe öltöztek, s híveken kívül a távolabbról érkező rokonokkal zsúfolásig megteltek templomaink. Nagy élmény volt hallgatni a gyerekek szavalatát, a keresztésgi fogadalom megújítását, de a leginkább megható esemény a szülői áldás volt a Szent Liturgia végén.

Kívánom, hogy ez a 13 gyermek rendeszeres vendég legyen ezután is az Úr asztalánál, és, hogy ez az ünnepi találkozás egész életük meghatározó élménye legyen. Merítsenek erőt az Eucharisztia vételéből életük nagy és fontos kihívásai, feladatai előtt, adjon vígasztalást számukra a szomorúság idején, és segítse őket, hogyaz élet sikereinek közepette se felejtsék el, hogy mindenért Neki terozunk hálával.

Pin It