A templom harmadik búcsúi ünnepére készült el a teljes ikonosztázion. A helyiek már a tervek készítésekor Szent Lászlót választották az alapjaitól újonnan épült templom védőszentjének. Az ongai templomot három évvel ezelőtt szentelte föl Atanáz püspök, azonban az ikonosztázionra tervezett képsorozat mostanra készült el. Ezek megszentelésével kezdődött a templombúcsú szertartása 2024. június 23-án.

 

 

„Az idei templombúcsún tökéletesedik a templomszentelés, hiszen görög templomainkhoz szervesen hozzátartozik a képállvány, ahol a mi Urunk Jézus Krisztusnak és szentjeinek képét láthatjuk.” – mondta Atanáz püspök a templombúcsú szertartásán, majd hozzátette azt is, hogy ábrázolásukkal egy kis betekintést nyerhetünk a mennyországi létbe; „látjuk szemünk előtt a szent apostolokat, akik egyszerű mezítlábas emberekből lettek szentek. Látjuk a prófétai jeleneteket és látjuk a kiválasztott szenteket, köztük templomunk védőszentjét, Szent László királyunkat.”

 

„Isten a saját képére és hasonlóságára alkotott minden egyes embert. A legkisebb is végtelenül drága számára, nem engedheti, hogy pusztán golyófogó, vagy ágyútöltelék legyen belőle, vagy a politika érdekeihez igazodjon. „Akiket a világ urainak tartanak, azok zsarnokoskodnak a népek fölött és a hatalmasok meg hatalmukat éreztetik velük” (Mt 20,25) Istennek azonban nem ez a hatalom a fontos, hanem a maga végtelen tekintélyével és hatalmával az ember életét táplálja, gondozza. Amikor egy ikonosztáziont szentelünk meg, mi ebben is példát kapunk.” – hangzott el a püspöki homíliában, mielőtt a vasárnap felolvasott evangéliumi szakaszhoz (Mt 8,28-9,1) fűződően Atanáz püspök a közjó és a béke megteremtésének érdekében, az emberek közötti párbeszéd fontosságára hívta föl a figyelmet.

 

A templom védőszentjének ábrázolása kapcsán is ezt az üzenetet nyomatékosította a főpásztor: „Szent László király a jelen helyzetben bizonyára nem a kardforgatásra hív föl bennünket, hanem a béke megőrzésére. Közbenjárásával azt a mennyei békét kívánja nekünk, amelyből csakis Isten részesítette azokat, akik szeretik.”

 

„Ezen a mai templombúcsún így tekintünk a szentekre. Igyekszünk tőlük jó példát meríteni, és tudatosítani a lelki élet célját, hogy egyszer mi is Istenhez jobban hasonlítsunk, hiszen ő saját képére és hasonlóságára alkotott bennünket”, mondta a püspök, majd azzal zárta az ünnepi homíliát, hogy ez közösségnek is szóló fölhívás is:

„Egyházunk meggyőződése szerint az egyházi közösség is képmása Istennek, aki úgy alakítja az egyházat, ezt a közösséget, hogy aztán, mint egy tükörben, Őt lehessen meglátni benne. Adja hát Isten azt a kegyelmét, hogy az elvadult emberek korszakában is merjünk emberek maradni az embertelenségben, merjük szeretni és tisztelni egymást, és ahhoz az eszményképhez felnőni, amelyet teremtő és megváltó Isten jelölt ki, és egyre inkább hasonlítani Őhozzá.”

 

A templomban látható ikonok mindegyikét Janka Gábor atya festette. A képállvány szentély felőli oldalán olvasható, hogy ki-ki mely kép adományozója volt. Papp Zoltán parókus szeretettel köszönte meg felajánlásaikat. Zoltán atya, azt is hozzátette, hogy bár a templom felszentelése befejeződött, de a munkák sora még nem. Most elsősorban a közösség építésén fáradoznak, ami a jelenlévők számát tekintve sikeresnek bizonyul, és számos további tervük is van még.

https://www.migorkat.hu/hirek/ikonosztaziont-szentelt-atanaz-puspok-ongan

Varga-Juhász Bernadett

Pin It