Az előző évben a templomépítés előtt közösen kértük az Istenszülőt, hogy segítse meg törekvésünket és minél hamarabb építsük fel görögkatolikus templomunkat Ongán Szent László tiszteletére. Most 1 évvel később már a felépült templomunk előtt végezhettük a Parakliszt az összegyűlt hívekkel közösen.

Nagyon sokan, köztük szakemberek is, szinte lehetetlennek tartották a templom gyors felépítését különösen most a járvány miatt. Éppen emiatt olyan nagy a hála szívünkben, amikor az edig elvégzett munka gyümölcsét látjuk. Hathatós pártfogót találtunk, amikor az előző esztemdőben az Istenszülőt kértük, hogy segítse a templom felépülését. Szent Lászlóhoz, templomunk védőszentjéhez pedig minden szertartás végén fordultunk egy kifejezetten erre a célra írt imával.

"Hathatós közbenjárásod által kérünk, szerezd meg nekünk a kegyelmet, hogy templomunk építésével magasztalhassuk és terjesszük Isten dicsőségét ezen a földön. Kérjük közbenjárásodat a mi Gondviselő Mennyei Atyánknál, hogy munkánkat, amit a Szentlélek vezetésével megkezdtünk, be is tudjuk fejezni Jézus Krisztus a mi Urunk által."

Május elsején a templomunk előtt ezt a közbenjárást akartuk megköszönni. Az égi segítségen kívül pedig megemlékezni azokról a támogatóinkról, akik az égiek kezében eszközök voltak, hogy itt a földön valósítsák meg , amit odafent már jóváhagytak. Köszönjük az adakozók jólelkűségét, a kivitelező elkötelezettségét, hogy a templomépítést minden körülmények között az első helyen tartotta a sok munkája között is. A templomépítő bizottság munkáját, és a sok és kitartó imádságot mindenki részéről.paraklisz 2020

A templom ugyan kívülről már teljesnek tűnik, de nagyon sok munka van még hátra a teljes befejezésig. Kérem a jóakaratű támogatókat, hogy tehetségük szerint segítsék a templom építését közvetlenül az egyházközségnek, vagy  az Ongai Görögkatolikus Templomért Alapítvány számára eljuttatott adománnyal.

Pin It