Alig egy év alatt épült föl az új, görögkatolikus templom Ongán. Az Úr hajlékát Orosz Atanáz püspök szentelte föl június 26-án.

Egyházmegyénkben ez volt az első olyan alkalom, amikor alapjaitól újonnan épült templomot szentelt föl Atanáz püspök, a több mint egy éve tartó világjárvány harmadik hulláma után.

„Sokféle kérdés vetődik fel mostanában; ki mit gondol, mit visel, hova mehet és hova nem, mikor oltakozzon. Az evangéliumban azonban egy, még fontosabb kérdés hangzott el: kinek tartják az emberek az Emberfiát (Mt 16,13). Meg vagyok győződve róla, hogy az emberiség sorsa ezen múlik.” – mondta Atanáz püspök a templomszentelésen, majd szintén evangéliumban elhangzó kérdés értelmezésével folytatta: amikor eljön az Emberfia, vajon talál-e hitet a földön? (Lk 18,8) „Igen, amikor egy nagy megpróbáltatást élt át az emberiség, ez központi kérdés, és nem csak globálisan, hanem személy szerint mindenki felé hangzik el annak másik változata: „ti kinek tartotok engem?” És te kinek tartasz engem, hol van a helyem a te életedben? – kérdezi a Megváltó Jézus kivétel nélkül mindegyikünktől.”

A kérdésekre Péter apostol adja meg a választ: Te vagy a Krisztus, a Messiás, az élő Isten Fia. „Igen, mi is ezt válaszoljuk ezen a Szent Liturgián, a legszentebb pillanatokban, a szent Eucharisztia vétele előtt” – tette hozzá a főpásztor, majd idézte az imádságot: „Hiszem Uram és vallom, hogy te vagy valóban Krisztus az élő Isten Fia, ki e világra jöttél üdvözíteni a bűnösöket, akik között az első én vagyok. Ha ezt meggyőződéssel hittel és komolyan mondjuk el, akkor érdemes volt felépíteni ezt a templomot, akkor érdemes volt fölszentelni, akkor érdemes volt áldozatot hozni ezért a napért.”

szentelés

„A kinyilatkoztatott szent iratok szerint ennek a templomnak is, mint minden keresztény templomnak, Jézus Krisztus a szegletköve, „benne épültök egybe” mondja az apostol, hiszen „Jézus Krisztus titokzatos testének vagytok tagjai”, testrészei. Jézus Krisztust kell hinnünk, elfogadnunk ahhoz, hogy ebben a templomban igazán jól érezzük magunkat, és egymásra találhassunk. Ha őt hittel elfogadtuk, ha belé vetettük minden bizalmunkat, ha őt teljes szívünkből és teljes elménkből minden erőnkkel szeretjük, akkor Péter apostolhoz hasonlóan mi is boldogok lehetünk.”

Az Ongai Görögkatolikus Templomért Alapítvány kezdeményezése, szervezése nyomán, katolikus és nem katolikus helybeli hívek összefogása és sok-sok jószándékú támogatás tette lehetővé, hogy a 2019. június 29-én elhelyezett alapkövön ma már kész templom áll.

„Csoda ez, amelynek nem győzünk örülni, amellyel nem győzünk betelni, de a külső építkezés után most következik a belső építkezés” – állapította meg Atanáz püspök, majd így folytatta: „az apostol is többször felszólít bennünket arra, hogy tegyünk félre minden szennyet, minden rosszat, és így tegyük teljessé megszentelődésünket Krisztus félelmében. Most már azoknak az élő köveknek kell egybeilleszkedniük, amelyeket Jézus Krisztus itt, Ongán, az egyházi közösség tagjainak szán. Igen, a szeretetben és élő hitben kell egymásra találnunk ahhoz, hogy ez a templom elérje funkcióját, Istentől kapott nemes feladatát, Isten házaként, Jézus Krisztus közösségében az egyházközségének otthona is legyen. Itt Ongán azzal mutathatjuk meg Jézus Krisztusba vetett igaz hitünket, azzal mutathatjuk meg ragaszkodásunkat, ha mostantól minden ünnepi és vasárnapi Szent Liturgiára eljövünk, ha itt együtt éneklünk és imádkozunk, és az Úr Szent Testéből és Véréből együtt részesedünk.”

A templom védőszentjének már fél évtizede Szent Lászlót választotta a közösség, aki maga is a templomok építését fontosnak tartotta. Az ünnepi homíliában Atanáz püspök a szent király Isten iránti engedelmességére és szeretetére is felhívta a jelenlévők figyelmét, és kérte közbenjárását, „hogy Isten országa felé tartva itt a földön is, helyes módon éljünk, és a „lenti ország” és a „fenti ország” összhangjára eljussunk.”

„Most Isten kegyelmében bővelkedve szánjuk rá magunkat, hogy időről időre ezt a templomunkat is megtöltsük, és imádkozzunk a városért, imádkozzunk hazánkért, a népért, és imádkozzunk önmagunkért. Adja Isten, hogy itt Ongán, a jelenlévők és a helyes okból távol lévők a mai napon megszentelődjenek, és e templomszenteléssel a város is megújulhasson, hogy az emberek életében egy új korszak kezdődjék.” – mondta a főpásztor."Az hogy itt lehetünk, a helyi egyházi és világi közösség összefogásának, támogatásának, munkájának az eredménye'  – mondta dr. Fedor Tibor, a Miniszterelnökség Egyházi Kapcsolattartási és Együttműködési Főosztályának vezetője  az ünnepségen. Főosztályvezető úr volt jelen az alapkőletételen is, örömének adott hangot, hogy aktív közösség él a kicsiny városban: „A kormány támogatásának akkor van értelme, ha az adott program mögött élő közösség van, olyan emberek, akik ehhez hozzáteszik a maguk munkáját, hiszen a helyi ügyeket csak az itt élők tudják megoldani, az állam ezt csak elősegíteni tudja.” Magyarország Kormánya ötvenmillió forinttal támogatta a templom építését.

főosztályvezető

Az építkezés alig egy évvel ezelőtt kezdődött meg a Nádas utca és Mészáros Lázár utca kereszteződésénél. A bizánci stílusban épült templom Miskolc felé haladva a 37. számú főútról is jól látható. Az épület terveit Németh Sándor tervezte, sajnos felszentelését már nem érhette meg. A kivitelezési munkákért Pazonyi Barnabást és Pazonyi Zoltánt illeti köszönet. A templom asztalosmunkáit Nógrádi Gyula készítette, az ikonosztázion képeit Janka Gábor atya festi meg. Az ünnepi szertartáson a templom harangját is megáldották, Vajda László kovácsmester öntötte. Az oltáron Boldog Gojdics Pál eperjesi görögkatolikus püspök ereklyéjét helyezték el.

keszult magyarorszag korm tamogatasaval 2019

támogatási logó

Papp Zoltán parókus atya az ünnepi Szent Liturgia végén a minden Szent Liturgián elhangozó könyörgéssel mondott köszönetet a templom építésében közreműködőnek: „Ezen szent hajlék alapítóiról és jótevőiről, emlékezzék meg az Úristen az Ő országában, mindig, most, és mindenkor, és örökkön-öröké.”

 

A templom felépülését Magyarország Kormánya támogatta a EGYH-KCP-19-P-0050-es pályázat keretében 40.000.000 Ft-al. A templom építésének befejezését pedig az EGYH-KCP-20-P-0040 es pályázat 10.000.000 Ft-os összegéből sikerült elérni.

Fényképek: Lestál Máté

Pin It