Ongán a 2013. évben Farkas László és Farkas Lászlóné ongai lakosok - mint alapítók - alapítványt hoztak létre görögkatolikus templom építése céljából.

Az alapítók Onga város belterületén 720 m2 nagyságú közművesített ingatlant ajánlottak fel, amelyet ajándékozás jogcímen juttattak az alapítvány tulajdonába.

Az alapítványt 2013. május 16-án a törvényszék nyilvántartásba vette és a végzés jogerőre emelkedett 2013. június 07-én.

Alapítvány hivatalos neve: Ongai Görög Katolikus Templomért Alapítvány

Az alapító okiratban megfogalmazott célok az alábbiak voltak:

  • Ongán görög katolikus templom építésének finanszírozása, munkálatok koordinálása és a felépített templom fenntartása,
  • Ongán görög katolikus templom létesítése, működtetése,
  • kulturális tevékenység és kulturális örökség megóvása,
  • a helyi görög katolikus közösség hagyományának, művészeti értékeinek megőrzése,
  • ezen célok megvalósításához a pályázati lehetőségek folyamatos figyelése, pályázatok elkészítése.

 

Az alapítvány képviselője és lakóhelye:        Tóth Józsefné

Az alapítvány székhelye:                    3562 Onga Dózsa Gy u 9.

Az Alapítvány kezelő szervezete:                   a kuratórium

A kuratórium elnöke:                         Tóth Józsefné

A kuratórium titkára:                         Pécsi Zoltánné

Az alapítvány számlavezetője:                      Korona Takarékszövetkezet, Onga Kirendeltség

Számlaszáma:                                    54500198-10012222

 

Az alapítvány nyílt, a felajánlott összegnek az alapítvány számlájára történő befizetésével bel-és külföldi természetes személyek és jogi személyek egyaránt csatlakozhatnak, ha az alapítvány céljaival egyetértenek.

Az ongai hívők örömmel és reménnyel telve fogadták az alapítvány létrejöttét és azzal szorosan együttműködve azóta is megtesznek minden tőlük telhetőt az áhított célok elérésének érdekében.

Pin It